مسئولیت اجتماعی


تیم طراحی سایت تریبو در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به دغدغه افراد ترنس در بعد پذیرش اجتماعی و اشتغال، آماده همکاری با علاقمندان به فعالیت در زمینه طراحی، راه‌اندازی و بهینه‌سازی وبسایت می‌باشد. در این مسیر با آموزش، ایجاد فضای مناسب تمرین و کاربست آموخته‌ها در محیط کار واقعی، از گام نخست تا آغاز فعالیت حرفه‌ای در کنارتان هستیم.

فرم درخواست همکاری


لطفا در صورت تمایل به همکاری با گروه طراحی سایت تریبو، فرم زیر را با دقت پر نمایید.

  مسئولیت اجتماعی


  تیم طراحی سایت تریبو در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به دغدغه افراد ترنس در بعد پذیرش اجتماعی و اشتغال، آماده همکاری با علاقمندان به فعالیت در زمینه طراحی، راه‌اندازی و بهینه‌سازی وبسایت می‌باشد.

  ایجاد فرصت شغلی


  در این مسیر با آموزش، ایجاد فضای مناسب تمرین و کاربست آموخته‌ها در محیط کار واقعی، از گام نخست تا آغاز فعالیت حرفه‌ای در کنارتان هستیم.

  فرم درخواست همکاری


  لطفا در صورت تمایل به همکاری با گروه طراحی سایت تریبو، فرم زیر را با دقت پر نمایید.

   مسئولیت اجتماعی


   تیم طراحی سایت تریبو در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به دغدغه افراد ترنس در بعد پذیرش اجتماعی و اشتغال، آماده همکاری با علاقمندان به فعالیت در زمینه طراحی، راه‌اندازی و بهینه‌سازی وبسایت می‌باشد. در این مسیر با آموزش، ایجاد فضای مناسب تمرین و کاربست آموخته‌ها در محیط کار واقعی، از گام نخست تا آغاز فعالیت حرفه‌ای در کنارتان هستیم.

   فرم درخواست همکاری


   لطفا در صورت تمایل به همکاری با گروه طراحی سایت تریبو، فرم زیر را با دقت پر نمایید.